wetenschappelijk onderzoek

De praktijk maakt deel uit van het Netwerk van Academische Huisartspraktijken UMC St. Radboud Nijmegen en is zodoende verbonden met de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op grond van deze samenwerking doet de praktijk mee aan onderwijs (huisarts in opleiding / senior co-assistenten en studenten) en onderzoek. In voorkomende gevallen kan u gevraagd worden om mee te doen aan een onderzoek. U bent hierin uiteraard altijd volledig vrij. . Ook kan het voorkomen dat de assistente voorstelt om een afspraak te maken bij een huisarts in opleiding of senior co-assistent.