protocollen

Op deze pagina vindt u een aantal protocollen die de aanpak van een bepaald ziektebeeld beschrijven of een bepaalde procedure beschrijven. De protocollen zijn ontwikkeld in het NHG accreditatie traject. De protocollen worden na toetsing door het NHG vrijgegeven. Jaarlijks worden ze doorgelopen en zonodig aangepast. Tevens merken we dat onze werkwijze soms beter iets kan afwijken van het protocol, ook dit wordt dan getoetst aan de geldende richtlijnen.

 

 

protocol kinderen met eczeem

Protocol omgaan met agressie

prikbord in de wachtkamer