Assistentie

Praktijkassistentes

 

 Marije Kropman

Karin van der Velde

Laura Gommers

Hanneke Christiaans

Audry Arends

Wendy Oltmans

 

Zij vervullen een centrale taak in de praktijk. Zij maken de afspraken, verzorgen herhaalrecepten, doen laboratoriumwerk, assisteren bij behandelingen, houden de administratie bij en nog veel meer. Zij zijn opgeleid om u te adviseren bij veel voorkomende aandoeningen. Ook kunnen ze een aantal aandoeningen, waaronder blaasontstekingen en verkoudheden, heel goed zelf behandelen.

Deze behandelingen verlopen volgens protocollen, die zijn opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de situaties waarin overleg met de huisarts dient plaats te vinden.  

Het is goed te weten, dat ook doktersassistentes een beroepsgeheim hebben

U kunt bij hen dus terecht voor

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatie(folders)

Maak hiervoor telefonisch een afspraak